Kategoriat

Suomen EU-politiikka

Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995, samaan aikaan Ruotsin ja Itävallan kanssa. Hallitus jätti EU-jäsenyyshakemuksen kolme vuotta aikaisemmin, vuonna 1992, ja tämän jälkeen käytiin pitkiä ja perusteellisia neuvotteluja unionin kanssa. Vuonna 1994 järjestettiin kansanäänestys, jossa Suomen liittymistä unioniin kannatti 57 prosenttia äänensä antaneista. Tämän perusteella Suomen Eduskunta lopulta päätti liittymisestä. 1990-luvun suuria kysymyksiä olivat ns. pohjoisen alueen tuki ja maataloustuki, joista neuvotteluja Suomen osalta pitkälti käytiin. Voidaan sanoa, että Suomen EU-jäsenyydelle oli vahva kansan tuki.

Suomi kuuluu myös yhteisvaluutta Euroon. Euro korvasi vanhan Markka-valuutan vuonna 2002, eli se on ollut käytössä nyt 12 vuotta. Nykyään Euro jakaa voimakkaasti suomalaisten mielipiteitä, ja suuri osa kansalaisista olisi periaatteessa halukas luopumaan euron käytöstä. Koska yksikään maa ei kuitenkaan ole vielä luopunut eurosta, on melko epäselvää, miten tämä käytännössä voisi tapahtua, ja onko se yleensä mahdollista. Euro on kuitenkin eräs selvästi mielipiteitä jakava tekijä niin poliitikkojen kuin kansalaistenkin keskuudessa.

Yleisesti ottaen Suomi on pyrkinyt toimimaan Euroopan Unionissa aktiivisena jäsenmaana. Yksi pitkän linjan EU-poliitikoista on Olli Rehn, joka on toiminut talous- ja raha-asioista vastaavana komissaarina, EU:n laajentumisesta vastavana komissaarina sekä myös Euroopan komission varapuheenjohtajana vuosina 2010–2014. Rehn valittiin Euroopan parlamenttiin myös v. 2014 europarlamenttivaaleissa keskustan riveistä. Rehn on valittu myös Euroopan parlamentin varapuhemieheksi. Monet muutkin suomalaiset poliitikot ovat siirtyneet Brysseliin, viimeisimpänä mm. entinen pääministeri Jyrki Katainen. Lisää Suomesta EU:ssa voi lukea Europa.eu-sivustolta.

Vaikka monet Euroopan Unioniin liittyvät asiat, kuten Euro-valuutta, tukipaketit talousvaikeuksissa oleville valtioille ja laajentumisasiat herättävät suomalaisissa hyvin voimakkaitakin mielipiteitä, ja aina välillä nousee esiin jopa vaatimuksia EU:sta eroamiseen, on suomalainen yhteiskunta ja talouselämä hyvin kiinteästi integroitunut Euroopan Unioniin