Kategoriat

Suomen poliittiset puolueet

Suomen perinteisesti kolme suurinta puoluetta ovat jo vuosikymmenten ajan olleet oikeistopuolue Kokoomus, vasemmistolaista ajattelua edustava Sosiaalidemokraatit ja poliittisesti ”keskellä” oleva ja perinteisesti maakunnissa suosittu Keskusta. Uusi vahva puolue on Perussuomalaiset, joka nousi eduskuntaan muutaman vuoden takaisen äänivyöryn eli ”jytkyn” ansiosta.

Verrattain suuria ja suosittuja puolueita ovat myös ympäristöasioita korostava Vihreät, sosialistista ajattelua edustava Vasemmistoliitto, sekä ruotsinkielisten oma puolue. Kokoomus, eli koko nimeltään Kansallinen Kokoomus käyttää itsestään määritelmää keskustaoikeistolainen puolue. Tällä hetkellä Kokoomus on suurin puolue Suomessa, jos puolueen kokoa mitataan kansanedustajien määrän mukaan. Kokoomus on perustettu vuonna 1918. Kokoomus kuvailee tärkeimpinä tavoitteinaan vastuun ja vapauden tasapainoa ja yksilöllisyyden sekä yritteliäisyyden korostamista. Kokoomus kannattaa voimakkaasti Suomen jäsenyyttä Euroopan Unionissa Euro-valuutassa. Sosiaalidemokraatit, eli koko nimeltään Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) on sekin yksi suurimmista suomalaisista puolueista. SDP perustettiin vuonna 1899 ja sen silloinen nimi oli Suomen Työväenpuolue. Puolueen tavoitteisiin kuuluu kansalaisten kokoaminen yhteiseen toimintaan, jossa toteutetaan solidaarisuuden, vapauden ja tasa-arvon aatteita. Tällä hetkellä SDP on Suomen toiseksi suurin puolue.

Eräs uudempi ja paljon keskustelua herättänyt puolue on Perussuomalaiset (PS), joita puhekielessä kutsutaan usein termillä ”persu”. Puoluetta voi kuvailla kansallismieliseksi ja EU-kriittiseksi. Puolue ei tosin itse välttämättä allekirjoita termitä kansallismielinen, vaan kutsuvat ehkä itseään mieluummin isänmaalliseksi puolueeksi. Tällä hetkellä PS on eduskunnan kolmanneksi suurin puolue. Perussuomalaiset eivät ole hallituksessa, vaan tekevät politiikkaa oppositiosta käsin, yhdessä Keskustan kanssa. PS perustettiin vuonna 1995 ja sen edeltäjä on Suomen maaseudun puolue SMP. Perussuomalaisten politiikassa korostuu EU- ja Euro-vastaisuus. Puolue listaa tavoitteikseen suomalaisen työn ja yrittämisen kannustamisen.

Neljäs suuri puolue on Keskusta, joka on koko nimeltään Suomen Keskusta. Tämä puolue on perustettu vuonna 1906 ja se toimi tuolloin nimellä Maalaisliitto. Puolue listaa ideologioikseen poliittisen keskustaan, eli oikeiston ja vasemmiston väliin kuulumisen, sosiaaliliberalismin ja alkiolaisuuden. Keskustapuolueen kannatus on suurinta pääkaupunkiseudun ja suurempien kaupunkien ulkopuolella, esimerkiksi Lapissa.
Neljän suurimman puolueen lisäksi eduskunnassa vaikuttavat myös pienemmät puolueet, joista merkittävimpiä ovat Vihreä liitto, Vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kristillisdemokraatit ja Muutos 2011. Kaikilla näillä puolueilla on eduskunnassa yksi tai useampi kansanedustaja. Eduskunnan ulkopuolisia puolueita on lisäksi seitsemän kappaletta. Vaikka suomalaisissa vaaleissa on perinteisesti ollut myös sitoutumattomia ehdokkaita, jotka eivät siis kuulu mihinkään puolueeseen, on Suomen poliittinen järjestelmä kuitenkin hyvin puoluekeskeinen.